Główny wyłącznik prądu – jak działa i jakie ma funkcje?

Jedną z pierwszych czynności, którą należy wykonać w chwili stwierdzenia zagrożenia pożarem, jest odcięcie dopływu energii elektrycznej do zagrożonej strefy. Działanie takie jest uzasadnione realnym niebezpieczeństwem grożącym służbom ratowniczym. Trzeba pamiętać, iż wiele środków służących do tłumienia ognia jest jednocześnie doskonałymi przewodnikami prądu. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku wyraźnie oznakowany wyłącznik główny zasilania energetycznego.

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Jak oznaczony powinien być główny wyłącznik prądu?
 • Gdzie powinien znajdować się wyłącznik główny?
 • Jakie wymagania musi spełniać przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

SPIS TREŚCI

 • Przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu – oznaczenie
 • Kiedy i gdzie wymagany jest główny wyłącznik prądu?
 • Przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu – wymagania

Przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu – funkcja 

Podstawową funkcją, jaką ma spełniać wyłącznik główny, jest odcięcie zasilana obiektu od źródła energii elektrycznej. Główny wyłącznik prądu powinien być wyraźnie oznaczony i z daleka widoczny. W tym celu należy go poprawnie oznakować. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie https://sklep-ppoz.pl/pl/p/Glowny-wylacznik-pradu/1383.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien skutecznie odciąć dopływ energii do wszystkich obwodów z wyjątkiem tych, które zasilają instalacje oraz urządzenia niezbędne do prowadzenia akcji gaśniczej i ratowniczej.

W tym przypadku mowa jest o:

 • Zasilaniu oświetlenia awaryjnego;
 • Zasilaniu sygnalizatorów zagrożenia;
 • Zasilaniu klap dymnych;
 • Zasilaniu głośników systemowych.

Kiedy i gdzie wymagany jest główny wyłącznik prądu? 

Dodajmy, że wyłącznik główny musi znajdować się w widocznym miejscu w następujących przypadkach:

 1. W strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³;
 2. W strefach zagrożonych wybuchem.

Powyższe względy znajdują swoje umocowanie prawne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku. Tam też podane są wytyczne dotyczące wymaganych warunków technicznych dla budynków oraz ich usytuowania.

Odcięcie dopływu prądu ma zabezpieczyć zespoły ratownicze oraz wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia przed porażeniem, oraz skutkami nieautoryzowanego uruchomienia urządzeń elektrycznych.

Przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu – wymagania 

Główny wyłącznik prądu powinien być usytuowany w pobliżu wejścia głównego do obiektu lub złącza elektrycznego. Wyłącznik musi być dostosowany do tego, by odłączyć dopływ energii do wszystkich urządzeń, z wyjątkiem sygnalizacji alarmowej.

Wyłączniki prądu podlegają obowiązkowej kontroli, przeprowadzanej raz w roku przez osobę dysponującą uprawnieniami elektrycznymi zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *